Herroepingsrecht

Klanten hebben wettelijk het recht om een product binnen 14 dagen na ontvangst aan te melden voor retour zonder opgave van reden. Na deze melding heeft je nogmaals 14 dagen om het product daadwerkelijk retour te sturen. Maakt je gebruik van uw retourrecht dan zal Vivegrace het gehele orderbedrag inclusief verzendkosten binnen 14 dagen na de retour melding terug storten.

Verdere informatie vind u in onze algemene voorwaarden.

U kunt onderstaand formulier printen en invullen om bij het te retourneren artikel te voegen en mee terug te sturen.

Aan
VIVEGRACE
E-mail: info@vivegrace.nl

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

  1. Besteld op (DD-MM-YYYY) :
  2. Ordernummer :
  3. Ontvangen op (DD-MM-YYYY):
  4. Voornaam + Achternaam:
  5. Adres:
  6. IBAN Rekeningnummer:
  7. Handtekening (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
  8. Datum (DD-MM-YYYY):
  9. Reden van herroeping:

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.